Usluge revizije


MC Global Audit pruža sledeće usluge iz revizije:
  • statutarna revizija i revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja
  • revizija dela finansijskog izveštaja koji se odnosi na upis povećanja kapitala
  • pregled finansijskih izveštaja ("skraćena revizija")
  • revizija projekata finansiranih iz inostranstva
  • revizija izvršenja ugovora