Partneri


Prof.dr Milivoje Cvetinović
Ovlašćeni revizor


MC Global Audit d.o.o. - Revizija, Direktor
SAP - Predstavnik za SCG, BiH i Makedoniju (od 2002)
Arthur Andersen, Prag – Revizija, Direktor za Centralnu i Istočnu Evropu iz oblasti rizika (od 2000)
Deloitte & Touche, Prag – Revizija, Direktor odelenja CAS (od 1998)
Deloitte & Touche, Beograd – Revizija, Viši rukovodioc revizije (od 1992)
SDK Jugoslavije – Revizija, Samostalni savetnik (od 1979)


Naši projekti

  • Eksterna revizija finansijskih izveštaja i IT revizija kod najvećih klijenata u Srbiji
  • Revizija i upravljanje rizicima (banke u Češkoj Republici, Rusiji, Ukrajini, Kazahstanu, Srbiji i Makedoniji)
  • Due diligence projekti u Centralnoj i Istočnoj Evropi
  • Provere sigurnosti sistema i projekti vezani za privatnost podataka (mnoge finansijske organizacije u Evropi i Aziji)
  • Projekti u Centralnoj i Istocnoj Evropi iz oblasti poslovnog softvera: Selekcija računovodstvenog softvera, Rizici u implementaciji poslovnih informacionih sistema, Studije izvodljivosti